Pisanie linii na końcu pliku (C ++)


Mam już wygenerowany program, który zawiera wiersz, który chcę przekazać na koniec istniejącego pliku tekstowego. Wszystko, co mam, to: (C ++)
void main()
{
std::string str = "I am here";
fileOUT << str;
}

Zdaję sobie sprawę, że jest wiele do dodania i przepraszam, jeśli czuję, że proszę ludzi o kodowanie za mnie, ale jestem kompletnie zagubiony, ponieważ nigdy wcześniej nie robiłem tego typu programowania.
Wypróbowałem różne metody, które znalazłem w Internecie, ale jest to najbliższa rzecz, która działa i jest nieco znana.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Otwórz swój plik za pomocą
std :: ios :: app
#include <fstream> std::ofstream out;// std::ios::app is the open mode "append" meaning
// new data will be written to the end of the file.
out.open("myfile.txt", std::ios::app); std::string str = "I am here.";
out << str;
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Aby dodać zawartość na końcu plików, po prostu otwórz plik za pomocą
ofstream
(co oznacza

ze strumienia plików
) w trybie
app
(co oznacza

Dodaj

).
#include <fstream>
using namespace std;int main() {
ofstream fileOUT("filename.txt", ios::app);// open filename.txt in append mode fileOUT << "some stuff" << endl;// append "some stuff" to the end of the file fileOUT.close();// close the file
return 0;
}
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Otwórz swój strumień jako aplikację, nowy tekst zapisany w nim zostanie zapisany na końcu pliku.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Mam nadzieję, że to nie jest cały Twój kod, ponieważ jeśli tak, to jest z nim wiele błędów.
Sposób zapisu do pliku wygląda następująco:
#include <fstream>
#include <string>// main is never void
int main()
{
std::string message = "Hello world!";// std::ios::out gives us an output filestream
// and std::ios::app appends to the file.
std::fstream file("myfile.txt", std::ios::out | std::ios::app);
file << message << std::endl;
file.close(); return 0;
}

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się