Jak zaktualizować dane użytkownika dla działającej instancji CoreOS za pośrednictwem AWS CloudFormation?


Mam instancję CoreOS uruchomioną przez AWS CloudFormation. Zaktualizowałem szablon CloudFormation za pośrednictwem projektanta CF, ale stwierdziłem, że niestandardowe dane istniejącej instancji nie są aktualizowane. Czy istnieje sposób na zaktualizowanie danych użytkownika w działającej (starej) instancji CoreOS?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Musisz skonfigurować demona cfn-hup w swoim szablonie, aby nasłuchiwał aktualizacji metadanych instancji. Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować demona cfn-hup:

http://docs.aws.amazon.com/AWS ... .html
http://docs.aws.amazon.com/AWS ... .html
Ponieważ nie używasz systemu Amazon Linux, może być konieczne zainstalowanie skryptów pomocniczych Cloudformation jako części oryginalnego szablonu Cloudformation. Lokalizację S3 dla tych skryptów można znaleźć tutaj:

http://docs.aws.amazon.com/AWS ... .html
http://docs.aws.amazon.com/AWS ... .html

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się