Przypisz 2 adresy IP do jednej maszyny wirtualnej


Chciałbym przypisać 2 adresy IP do jednej maszyny wirtualnej, ale nie mogę jej uruchomić. mam
IP       MAC
151.180.39.138 02:aa:cc:73:b1:39
78.132.120.30 02:cc:aa:79:fb:e7

/ itp./interfejsy sieciowe
auto eth0
iface eth0 inet static
address 151.180.39.138
netmask 255.255.255.0
broadcast 151.180.39.138
dns-nameservers 8.8.8.8
dns-search server3
pre-up ifconfig eth0 hw ether 02:aa:cc:73:b1:39
post-up route add 137.159.142.254 dev eth0
post-up route add default gw 137.159.142.254
pre-down route del 137.159.142.254 dev eth0
pre-down route del default gw 137.159.142.254auto eth1
iface eth1 inet static
address 78.132.120.30
netmask 255.255.255.0
broadcast 78.132.120.30
dns-nameservers 8.8.8.8
post-up route add 137.159.142.254 dev eth1

ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 02:aa:cc:73:b1:39 
inet addr:151.180.39.138 Bcast:151.180.39.138 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::ff:fe73:b139/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6121 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:993 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:487116 (487.1 KB) TX bytes:141802 (141.8 KB)eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 02:cc:aa:79:fb:e7
inet addr:78.132.120.30 Bcast:78.132.120.30 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::ff:fe79:fbe7/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5225 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:409486 (409.4 KB) TX bytes:1066 (1.0 KB)lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1822 (1.8 KB) TX bytes:1822 (1.8 KB)

Mam dwa interfejsy w pliku konfiguracyjnym i kiedy wykonuję virsh edit server3 widzę
<interface type='bridge'>
<mac address='02:aa:cc:73:b1:39'/>
<source bridge='br0'/>
<model type='virtio'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
</interface>
<interface type='bridge'>
<mac address='02:cc:aa:79:fb:e7'/>
<source bridge='br0'/>
<model type='virtio'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/>
</interface>

Jak sprawić, aby działał, aby uzyskać dostęp do obu adresów IP, ponieważ drugi jest obecnie niedostępny.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się