Brama Bad Sentry Docker kilka dni później


Niedawno próbowałem zainstalować Sentry z docker-compose onpremise.

https://github.com/getsentry/onpremise
https://github.com/getsentry/onpremise
Używam również traefik z 2 sieciami, tutaj jest fragment mojego docker-compose po zmianach, aby wyjaśnić rzeczy:
services:
web:
<< : *sentry_defaults
# I use traefik, so I do not need to open a port
#ports:
# - '9000:9000/tcp'
labels:
- "traefik.enable=true"
- "traefik.http.routers.sentry.entryPoints=websecure"
- "traefik.http.routers.sentry.rule=Host(`sentry.me`)"
- "traefik.http.routers.sentry.tls=true"
- "traefik.docker.network=traefik_proxy"
- "traefik.http.routers.sentry.tls.certresolver=me"
networks:
- traefik_proxy
- sentry_platform
cron:
<< : *sentry_defaults
command: run cron
networks:
- sentry_platform
networks:
traefik_proxy:
external:
name: traefiknekland_default
sentry_platform:
external: false
driver: bridge

Problem w tym, że czasami wartownik jest złą bramą. Czasami działa przez kilka dni, a potem znowu staje się złą bramą.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się