Okno wyskakujące Excel z menu rozwijanego tekstu


Czy możliwe jest posiadanie makra, które po kliknięciu powoduje wyświetlenie okna komunikatu z prośbą o wiersz tekstu, a następnie menu rozwijane z listą kategorii?
Potrzebuję tylko informacji i zapisać go w komórce. Jeśli tak to jak?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

[Będę tu oparty na Excel 2007, ale jeśli użyjesz 2003, będziesz musiał poruszać się po strukturze menu]
Kliknij kartę VBE.
<kbd>
Alt
</kbd>
+
<kbd>
F11
</kbd>
).
Przejdź do menu
Wstaw
i wybierz
Formularz użytkownika
. Przeciągnij pole tekstowe (ikona
ab |
) i combobox na formularz. Aby ustawić wartość pola tekstowego na komórkę, gdy wartość pola kombinacji ulegnie zmianie, utwórz podprogram w kodzie, aby to zrobić, klikając dwukrotnie ikonę combobox.
Zainstaluj zestaw elementów przy użyciu metody
.additem
comboBox1
w swoim kodzie. Można je nakreślić lub pobrać z zakresu w kodzie (patrz.

tutaj
http://www.ozgrid.com/Excel/ad ... l.htm
)
W tej podprocedurze ustaw wartość dowolnej komórki na
textbox1.Text
, czyli zawartość pola tekstowego.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się