Łatwe monitorowanie lokalnych usług https od pon.


Używam mon jako dodatkowego systemu monitorowania. To czyste i proste - świetny system monitorowania kopii zapasowych. Ma kilka wbudowanych monitorów, ale żadnego dla https.
Czy istnieje sposób na szybkie i łatwe śledzenie wewnętrznych usług https?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Odkryłem, że społeczność udostępniła monitor https dla usługi mon. Jest dostępny

indywidualnie
http://ftp.kernel.org/pub/soft ... .html
lub w pakiecie mon-contrib. Skorzystaj z tego linku, aby uzyskać dostęp do https.service

Przeczytaj mnie
http://ftp.kernel.org/pub/soft ... ME... Zainstalowałem tak:
sudo apt-get mon-contrib

Monitor jest wywoływany z pliku konfiguracyjnego mon:
/etc/mon/mon.cf

Wzywam monitor ze wszystkimi 3 obsługiwanymi parametrami: port, limit czasu i adres URL
watch my_hostgroup
service https
description my service
interval 2m
monitor https.monitor -p 10443 -t 60 -u/api/heartbeat
period
numalerts 2
alertafter 1m
alert mail.alert my@email.address

Możesz to sprawdzić w wierszu poleceń za pomocą:
/usr/lib/mon/mon.d/https.monitor -v -p 10443 -t 60 -u/api/heartbeat hostname.domain.name

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się