Utknął z wdrożeniem Django z apache + mod_wsgi


Dostaję 500 wewnętrznych błędów serwera iw logach pisze:
[Thu Jun 14 16:30:22 2012] [error] [client 127.0.0.1] ImportError: Could not import settings 'mysite.settings' (Is it on sys.path?): No module named mysite.settings

tutaj jest mój httpd.conf:
ServerName localhost<VirtualHost *:80>
ServerAdmin ttt@mysite.com
ServerName mysite.com
ServerAlias www.mysite.com
DocumentRoot/var/www/mysite/
LogLevel warn
WSGIDaemonProcess processes=2 maximum-requests=500 threads=1
WSGIScriptAlias//var/www/mysite/mysite/wsgi.py
Alias/media/var/www/mysite/mysite/static/media/
</VirtualHost>

wsgi.py:
import osos.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "mysite.settings")
from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Ten problem jest rozwiązany tak, jak w dokumentacji

mod-wsgi http://code.google.com/p/modws ... jango
http://code.google.com/p/modws ... jango
oraz w dokumentacji

Django deployment https://docs.djangoproject.com ... wsgi/ modwsgi/
https://docs.djangoproject.com ... wsgi/
gdzie zauważono, że projekt powinien być na ścieżce Pythona. Możesz użyć
WSGipythonPath
Dyrektywa> lub Ustaw Python-Path w dyrektywie WSGIDAEMONProcess z dokumentacji Django. Możesz też dodać go do
 sys.path  w pliku WSGI jako stan MOD-WSGI Docs. 

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się