Jak sprawić, by iptables zezwalało na regułę multiemisji?


Mam dwa serwery, które używają ucarp jako przełączania awaryjnego. Na każdym serwerze
    eth1:1
zarezerwowane dla połączeń Ucarp keepalive.
ucarp używa docelowego adresu IP jako adresu multiemisji
    224.0.0.18
.
Główny serwer ucarp ma
    eth1:1
IP
    192.168.245.2
i na dodatkowym zasilaniu
    eth1:1
IP
    192.168.245.3
.

Pytanie

Chciałbym utworzyć regułę iptables na każdym serwerze, aby te karty sieciowe nie były używane przez nikogo przez pomyłkę. Te. rzuć wszystko, spodziewaj się ucarp.
Jak taka reguła wyglądałaby dla serwera głównego?
Zgaduję, że coś takiego?
iptables -P INPUT -i eth1:1 -j DROP
iptables -A INPUT -i eth1:1 ? something with multicast ? -j ACCEPT

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

iptables -A INPUT -i eth1:1 -m pkttype --pkt-type multicast -j ACCEPT

Upewnić się, że
     xt_pkttype
moduł jest ładowany do działającego jądra:
--- Networking support    
Networking options --->
[*] Network packet filtering framework (Netfilter) --->
Core Netfilter Configuration --->
<*> "pkttype" packet type match support

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się