Zarządzane przerwanie połączenia z bazą danych XenApp 5.0


musimy zmigrować nasz system bazy danych z jednym serwerem. Ta baza danych jest używana przez Citrix xenApp. Czy można zatrzymać bazę danych na 1 godzinę, ale zachować naszą Citrix Farm online?
Z poważaniem
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Z forum Citrix

artykuł
http://forums.citrix.com/messa ... 90563
i uważam, że to prawda,

Tak, przez chwilę powinno działać dobrze bez magazynu danych. Serwery mają pamięć podręczną hosta lokalnego, która zawiera części magazynu danych. W czasie rzeczywistym nie ma już ograniczeń co do tego, jak długo hurtownia danych może być niedostępna. Oczywiście nie będziesz mógł dokonywać żadnych zmian w farmie.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się