sudo to nowy użytkownik z listą poleceń


Czy poniższe elementy pozwolą nowemu użytkownikowi wykonywać dowolne polecenia w dowolnym miejscu? Jak mogę temu zapobiec, zezwalając użytkownikowi na uruchamianie tylko określonych poleceń?
visudo## Allow root to run any commands anywhere
root ALL=(ALL) ALL
newuser ALL=(ALL) ALL

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz utworzyć alias poleceń dla nowego użytkownika, np.
Cmnd_Alias    NEWUSER_CMDS =/path/to/cmd1,/path/to/cmd2,/path/to/cmd3

następnie użyj tego jako części swojej niestandardowej specyfikacji
newuser ALL=(ALL) NEWUSER_CMDS 
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

newuser ALL=(ALL)/path/to/your/command

Czytać

Specyfikacja użytkownika

sekcja w
           man sudoers
http://linux.about.com/od/comm ... s.htm
aby uzyskać więcej informacji.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się