OpenLDAP - atrybut do przechowywania UUID


Zasadniczo chciałbym stworzyć własny unikalny identyfikator dla użytkowników i przechowywać go w OpenLDAP.
Czy OpenLDAP ma atrybut, który może służyć do przechowywania numerów UUID?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

entryUUID
https://tools.ietf.org/html/rfc4530
jest generowany po stronie serwera dla każdego obiektu w OpenLDAP.
Widocznie

może zostać zmieniony przez klienta
https://www.openldap.org/lists ... .html
jeśli naprawdę chcesz.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się