iis

Jak wymawia się IIS?


Zawsze mówiłem to tylko „Eye Eye Ess”, ale mój szef zawsze nazywa to „Two Ess”, tak jak II to cyfra rzymska. Wiem, że chodzi o informacje internetowe, więc tak naprawdę nie są to liczby, ale z drugiej strony dużo łatwiej jest powiedzieć „Dwa eseje”.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Wymawiam to tak samo, jak różne przekleństwa.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Wymawiam to również jako „Eye Eye Ess”. Mówienie „dwóch esejów” jest głupie, nawet jeśli łatwiej to powiedzieć.
Podobnie wolę mówić „Ess Queue Ell” niż „Sequel”, ale przynajmniej „Sequel” jest bliższe SQL niż „two ess” jest IIS.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Oko, oko, Ess
Poza tym, czy twój szef wymawia SQL jak „flurry”?
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Gdyby to był sklep UNIX, czy wymówiłby vi jako Six?
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Mówię też oko, oko, nie sądzę, żeby można było to nazwać inaczej, od pełnego imienia i nazwiska.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się