Jak zezwolić firmie Hudson na utworzenie adresu URL za pośrednictwem Nginx auth_basic?


Mam uruchomiony Hudson, który stał się dostępny dla świata poprzez nginx. Zabezpieczyłem Hudson za pomocą auth_basic nginx i działa świetnie. Problem polega na tym, że chcę zezwolić na nieuwierzytelnione żądania do adresu URL zestawu, tj.
/job/<job_name>/build
.
Obecnie mam to w mojej konfiguracji nginx:
upstream hudson {
server 127.0.0.1:8888;
}server {
server_name ci.myurl.com;
root/var/lib/hudson; location/{
proxy_pass [url=http://hudson/;]http://hudson/;[/url] auth_basic "Super secret stuff";
auth_basic_user_file/var/opt/hudson/htpasswd; } location ~ \/build {
auth_basic off;
}
}

Nie mogę dostać tego drugiego miejsca, aby zezwolić na nieuwierzytelnione żądania. Próbowałem różnych kombinacji
location ~/job/(.*)/biuld { }location ^~ \/build { }location ~ \/job\/(.*)\/build { }

itp...
Szaleństwo!
Czy ktoś może wskazać mi właściwy kierunek?
Podziękować,
Ogłoszenie.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Drugą lokalizacją powinno być:
 location ~ \/build { 
auth_basic off;
proxy_pass [url=http://hudson/;]http://hudson/;[/url]
}

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się