Wartość nginx upstream_connect_time zapisana jako null względem łącznika


Zauważyłem, że dla 499 limitów czasu klienta, upstream_connect_time rejestrowany przez nginx jest czasami pusty, a czasami myślnik „-”.
Domyślam się, że ta różnica w sposobie rejestrowania tego pola coś znaczy, ale nie widziałem wyjaśnienia tego w dokumentacji. Ciekawie byłoby wiedzieć.
W tym przypadku połączenie wysyłające odbywa się za pośrednictwem protokołu https. Obecnie przypuszczam, że może to jest różnica między czasem nawiązania połączenia TCP (bez zakończenia uzgadniania SSL) a brakiem połączenia.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Gdy żądanie nie może dotrzeć do serwera nadrzędnego lub nie można odebrać pełnego nagłówka, zmienna jest ustawiana na zero.
W przypadku błędu wewnętrznego podczas łączenia się z nadrzędnym lub gdy odpowiedź jest pobierana z pamięci podręcznej, zmienna jest ustawiana na -

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się