Problem z ponownym połączeniem skrzynki pocztowej podczas wymiany


Próbuję ponownie połączyć skrzynkę pocztową z użytkownikiem Exchange, który został usunięty z AD.
Kiedy postępuję zgodnie z instrukcjami i przechodzę do menedżera wymiany, widzę skrzynkę pocztową użytkownika wymienioną w odłączonych skrzynkach pocztowych i mogę rozpocząć proces, ale kiedy na ekranie pojawia się wyskakujące okienko, aby wybrać użytkownika, z którym ma się połączyć, jest to nie ma na liście i próbuję zmienić jednostkę organizacyjną, której szuka, jest bezużyteczna.
Czy ktoś wie, dlaczego listy wyboru użytkownika byłyby puste?
To jest Exchange 2007 na serwerze Windows SBS.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Nie ma użytkowników z włączoną wymianą bez skrzynek pocztowych.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się