Jak duże jest odwołanie do obiektu w .NET?


Jaki jest rozmiar odwołania do obiektu w .NET? Czy różni się między kompilacją x86, x64 i/lub AnyCPU?
Jeśli to ma znaczenie, osobiście interesuje mnie C #.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Samo łącze jest w zasadzie wskaźnikiem. 32 bity w 32-bitowym systemie operacyjnym, 64 bity w 64-bitowym systemie operacyjnym.
Rozmiar obiektu, do którego istnieją odwołania, jest bardziej złożony.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz użyć
System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf (typeof (IntPtr))
lub
sizeof (IntPtr)
, aby określić rozmiar wskaźnika w niebezpiecznym kontekście.
Edytować:
Lub
IntPtr.Size
.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Odniesienie do obiektu jest w zasadzie wskaźnikiem do pamięci, która zawiera atrybuty obiektu. Zatem łącze jest pojedynczym słowem procesora, które ma 32 bity na platformach 32-bitowych i 64 bity na x64.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się