SMB na karcie sieciowej z wieloma adresami IP w tej samej podsieci


Mam serwer Windows 2008 R2 i ustawiłem wiele adresów IP (w tej samej podsieci) na karcie sieciowej. Usługa SMB jest teraz powiązana z najniższym adresem IP, ponieważ porty 139, 455 są na niej otwarte.
Moje pytanie brzmi: czy mogę powiązać SMB z wybranym adresem IP, ale nie z domyślnym adresem IP?
Z góry dziękuję.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz zmienić domyślne adresy IP, zmieniając ich kolejność w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<ADAPTER GUID>}\IPAddress
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Zmniejsz metrykę interfejsu na karcie.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się