Edytowanie/boot/grub/grub.conf nie jest zalecane - ale jak później zmienić wpisy?


Na przykład nasz
/boot/grub/grub.conf
na to wygląda:
## ## End Default Options ##title      Debian GNU/Linux, kernel 3.2.0-4-amd64
root (hd0,0)
kernel/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=/dev/vda1 ro
initrd/boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64title Debian GNU/Linux, kernel 3.2.0-4-amd64 (single-user mode)
root (hd0,0)
kernel/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=/dev/vda1 ro single
initrd/boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

Musimy się zmienić
    root=/dev/vda1
do
    root=/dev/xvda1
Każda witryna, na którą się natknąłem, mówi

Nie Edytuj
/boot/grub/grub.conf
bezpośrednio, ponieważ zostanie to anulowane, gdy to zrobisz
    update-grub
.
Zamiast tego zalecają wprowadzenie zmian w
/etc/default/grub
- ale ten plik ma zupełnie inny format (jest to para klucz/wartość)
W powyższym przykładzie, jak byś się zmienił
    kernel
parametr linii głównej, aby został zapisany?
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się