Animowany wyświetlacz CSS


Czy istnieje sposób na animowanie właściwości wyświetlania CSS w jQuery? Mam:
$(".maincontent").css("display","block");

i chcę, żeby zrobił coś takiego:
$(".maincontent").animate({"display": "block"}, 2500);

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz zrobić coś takiego:
$("div").css({
"opacity":"0",
"display":"block",
}).show().animate({opacity:1})

Przykład:

http://jsfiddle.net/charlescarver/g7z6m
http://jsfiddle.net/charlescarver/g7z6m/
/
Uwzględnia to
display: none
, ponieważ nadal będzie usuwany ze strumienia strony, dopóki kod nie zostanie wywołany w miejscu, w którym go wyświetli, a następnie ustaw jego krycie na 0. Następnie animuje jego przezroczystość na 1 podczas wywoływania kodu.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Po prostu użyj
.show ()
przekazując do niego parametr:
$(".maincontent").show(2500);


Edytuj (na podstawie komentarzy

) :
Powyższy kod znika w elemencie w ciągu 2,5 sekundy. Jeśli zamiast tego chcesz opóźnienie 2,5 sekundy, a następnie chcesz, aby element był wyświetlany, użyj następującego:
$(".maincontent").delay(2500).fadeIn();

O ile oczywiście nie chcesz opóźnienia i dłuższego zaniku, po prostu podaj żądaną liczbę milisekund dla każdej metody.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Spróbuj tego (jak wspomniałem w komentarzach):
Możesz użyć metody
.delay ()
. TO ZNACZY:
$(".maincontent").delay(2500).show();
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Animowanie krycia za pomocą jQuery jest bardziej opłacalne niż właściwość display, tutaj krycie jest animowane od 0 do 1 w ciągu 1 sekundy:
$(".maincontent").animate({opacity:1},1000)

Wtedy css powinien wyglądać tak:
.maincontent{ 
opacity: 0;
}

Jeśli planujesz ukryć cały blok przed przejściem, możesz mieć właściwość wyświetlania.
.maincontent{
opacity: 0;
display: none;
}

Następnie pokaż blok z animacją:
$(".maincontent").show().animate({opacity:1},1000 function(){
(callback function here)
})

Mam nadzieję że to pomoże!

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się