Powtarzające się uruchamianie procesu, jeśli proces nie działa w systemie Linux


Muszę utworzyć aplikację, która ponownie łączy się z Wi-Fi i VPN z pulpitu Ubuntu, jeśli którekolwiek z tych połączeń zostanie przerwane. Wiem, że jest na to wiele sposobów poprzez ustawienia systemu i narzędzia do włączania/wyłączania, ale wszystkie wydają się uszkadzać inne części systemu, takie jak Menedżer sieci itp.
Dlatego zdecydowałem, że moja aplikacja sprawdzi i zrobi coś w razie potrzeby. Ale może nawet wtedy, gdy jakieś okoliczności doprowadziły do ​​tego, że moja aplikacja nie została uruchomiona lub została zakończona. Potrzebuję sposobu skonfigurowania systemu, aby przeprowadzał okresowe kontrole, aby sprawdzić, czy proces aplikacji jest uruchomiony, a jeśli nie, uruchom go.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Nie mówisz, której wersji Ubuntu używasz;
Przed 14.10 korzystałem z Ubuntu

Dorobkiewicz
http://upstart.ubuntu.com/
może służyć do monitorowania usługi i restartowania jej w przypadku awarii (odrodzenie)
Od 14.10 Ubuntu używa

systemd
https://wiki.ubuntu.com/SystemdForUpstartUsers
który może również monitorować usługę i ponownie ją uruchamiać w przypadku awarii (Restart = w przypadku awarii)

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się