Przypisywanie adresu URL domeny do mojego hosta wirtualnego


Konfiguruję własną statyczną stronę internetową z CentOS 7 na zmostkowanej maszynie wirtualnej. Witryna statyczna ma certyfikat z podpisem własnym i jest już dostępna w tej samej sieci. Jak mogę przypisać do niej nazwę domeny? Skonfigurowałem już plik hosta wirtualnego i nie mogę uzyskać do niego dostępu.
ServerName www.example.com
ServerAlias example.com
DocumentRoot/var/www/example.com/public_html
ErrorLog/var/www/example.com/error.log
CustomLog/var/www/example.com/requests.log combined

Czy to możliwe, że nawet ja nie kupię nazwy domeny?
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się