Jak uzyskać dane z UIDatePicker - Swift


Próbuję pobrać dane z UIDatePicker, na przykład data wybrana przez użytkownika jako 19:15
Jak uzyskać z niego dane, aby móc nim manipulować i używać ich do innych funkcji?
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wyjaśnień, prosimy o komentarz poniżej.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Dodaj program obsługi dla swojego UIDatePicker, coś takiego:
yourDatePickerView.addTarget(self, action: Selector("handler:"), forControlEvents: UIControlEvents.ValueChanged)

Następnie zrób coś takiego w swoim module obsługi:
func handler(sender: UIDatePicker) {
var timeFormatter = NSDateFormatter()
timeFormatter.timeStyle = NSDateFormatterStyle.ShortStyle var strDate = timeFormatter.stringFromDate(datePicker.date)
// do what you want to do with the string.
}

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się