Metoda internetowa zwraca kod JSON, ale odpowiedź w obj, w moim wywołaniu zwrotnym $ .ajax () to tylko lina.


Oto moja klasa serializacji domowej roboty:
public class JsonBuilder
{
private StringBuilder json; public JsonBuilder()
{
json = new StringBuilder();
} public JsonBuilder AddObjectType(string className)
{
json.Append("\"" + className + "\": {");
return this;
} public JsonBuilder Add(string key, string val)
{
json.AppendFormat("\"{0}\":\"{1}\",", key, val);
return this;
} public JsonBuilder Add(string key, int val)
{
json.AppendFormat("\"{0}\":{1},", key, val);
return this;
} public string Serialize()
{
return json.ToString().TrimEnd(new char[] { ',' }) + "}";
}
}

Oto metoda internetowa
[WebMethod]
public static string GetPersonInfo(string pFirstName, string pLastName)
{
var json = new JsonBuilder().AddObjectType("Person");
json.Add("FirstName", "Psuedo" + pFirstName).Add("LastName", "Tally-" + pLastName);
json.Add("Address", "5035 Macleay Rd SE").Add("City", "Salem");
json.Add("State", "Oregon").Add("ZipCode", "97317").Add("Age", 99);
return json.Serialize();
}

Połączenie Ajax po stronie klienta
$.ajax( {
type: "POST",
url: "Default.aspx/GetPersonInfo",
data: JSON.stringify(name),
contentType: "application/json; charset=uft-8",
dataType: "json",
success: function (rsp) { SetPerson(rsp); },
error: function (rsp)
{
alert(rsp);
}
});

I na koniec moja metoda wywołania zwrotnego
function SetPerson(rsp)
{
$('#fName').val(rsp.d.FirstName);
$('#lName').val(rsp.d.LastName);
$('#address').val(rsp.d.Address);
$('#city').val(rsp.d.City);
$('#state').val(rsp.d.State);
$('#zip').val(rsp.d.ZipCode);
SetPerson(rsp.d.Age);
}

rsp.d to łańcuch zawierający wszystkie właściwości ... same właściwości są niezdefiniowane. Wiem, że brakuje mi tutaj czegoś prostego.
Zwrócony ciąg z serwera
"Person": {"FirstName":"Psuedomatt","LastName":"Tally-cox","Address":"5035 Macleay Rd SE","City":"Salem","State":"Oregon","ZipCode":"97317","Age":99}

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Nie musisz ręcznie serializować wartości zwracanej; ASP.NET zrobi to za Ciebie. Spróbuj czegoś takiego:
[WebMethod]
public static Person GetPersonInfo(string pFirstName, string pLastName)
{
// Assuming you have a server-side Person class.
Person p = new Person(); p.FirstName = "Pseudo" + pFirstName;
p.LastName = "Tally-" + pLastName;
p.Address = "5035 Macleay Rd SE";
p.City = "Salem";
p.State = "Oregon";
p.ZipCode = "97317";// ASP.NET will automatically JSON serialize this, if you call it with
// the correct client-side form (which you appear to be doing).
return p;
}

Jeśli chcesz zwrócić coś bardziej dynamicznego, jak w przykładzie, możesz użyć typu anonimowego:
[WebMethod]
public static object GetPersonInfo(string pFirstName, string pLastName)
{
// ASP.NET will automatically JSON serialize this as well.
return new {
FirstName = "Pseudo" + pFirstName,
LastName = "Tally-" + pLastName,
Address = "5035 Macleay Rd SE",
City = "Salem",
State = "Oregon",
ZipCode = "97317"
}
}

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się