Jak możemy pokazać/ukryć wprowadzane hasło w Angular JS przy użyciu Bootstrap 3?


Chcę to zrobić, aby pokazać/ukryć wprowadzane hasło w angularjs za pomocą Bootstrap 3.
Opcja przełącznika musi znajdować się wewnątrz sygnału wejściowego.
Czy możesz podać fragment lub przykład ilustrujący ten efekt?
Dziękuję bardzo.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz dynamicznie zmieniać typ danych wejściowych za pomocą dyrektywy ng-attr-type. Na przykład:
<input ng-attr-type="{{ showPassword ? 'text' : 'password' }}">

możesz powiązać showPassword ze zdarzeniem click i zmienić je.

Aktualizacja (na podstawie komentarza @ Ferie

) :
HTML
<span class="showPassword" ng-click="togglePassword()">{{ typePassword ? 'Hide' : 'Show' }}</span> <input type="{{ typePassword ? 'text' : 'password' }}" name="password" placeholder="Password">

W kontrolerze Angular
$scope.togglePassword = function () { $scope.typePassword = !$scope.typePassword; };
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:


Rozwiązanie AngularJS/UI Bootstrap

 • Korzystanie z Bootstrap jest odwrotnie http://getbootstrap.com/css/%2 ... ationlink-class, aby wyświetlić ikonę w polu wejściowym.
 • Upewnij się, że ikona ma
  style = "cursor: pointer; pointer-events: all;"
 • Użyj
  ng-if
  , aby pokazać/ukryć różne formularze, w których
  & < label type = "password" & >
  kontra
  & < label type = "text" & >
HTML

<!-- index.html snippet --> <!-- show password as type="password" -->
<div ng-if="!showPassword"
class="form-group has-feedback">
<label>password</label>
<input type="password"
ng-model="params.password"
class="form-control"
placeholder="type something here...">
<span ng-if="params.password"
ng-click="toggleShowPassword()"
class="glyphicon glyphicon-eye-open form-control-feedback"
style="cursor: pointer; pointer-events: all;">
</span>
<!-- show password as type="text" -->
<div ng-if="showPassword"
class="form-group has-feedback">
<label>password</label>
<input type="text"
ng-model="params.password"
class="form-control"
placeholder="type something here...">
<span ng-if="params.password"
ng-click="toggleShowPassword()"
class="glyphicon glyphicon-eye-close form-control-feedback"
style="cursor: pointer; pointer-events: all;">
</span>
JavaScript

// app.jsvar app = angular.module('plunker', ['ui.bootstrap']);app.controller('MainCtrl', function($scope) {
$scope.params = {};
$scope.showPassword = false;
$scope.toggleShowPassword = function() {
$scope.showPassword = !$scope.showPassword;
}
});

Daj to jak plecy z tłokiem:

http://plnkr.co/edit/oCEfTa?p=preview
http://plnkr.co/edit/oCEfTa?p=preview
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

możesz po prostu zrobić
<input ng-show="showpassword" type="text" ng-model="password">
<input ng-hide="showpassword" type="password" ng-model="password">
<input type="checkbox" ng-model="showpassword" ng-checked="false">

przeczytaj tutaj
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Oto działające demo:
<div class="snippet-code">
<div class="snippet" data-babel="false" data-console="true" data-hide="false" data-lang="js">
<pre class="snippet-code-js lang-js prettyprint-override">
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('loginCtrl', function($scope) {
$scope.showPassword = false; $scope.toggleShowPassword = function() {
$scope.showPassword = !$scope.showPassword;
}});

<pre class="snippet-code-html lang-html prettyprint-override">
<link href="[url=https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"]https://maxcdn.bootstrapcdn.co ... ot%3B[/url] rel="stylesheet"/>
<script src="[url=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.23/angular.min.js"></script>]https://ajax.googleapis.com/aj ... gt%3B[/url]
<form name="form" ng-app="myApp" ng-controller="loginCtrl" novalidate>
<label>
Password: <input type="password" name="password" ng-model="password" ng-attr-type="{{ showPassword ? 'text':'password'}}"/>
<div ng-click="toggleShowPassword()" ng-class="{'fa fa-eye': showPassword,'fa fa-eye-slash': !showPassword}" style="cursor: pointer;"> </label>
</form>
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz także spróbować tego
<input type="{{showPassword?'text':'password'}}"/>
<input type="checkbox" title="Show Password" ng-model="showPassword" ng-checked="showPassword">
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Korzystanie z unikalnego wejścia i przełączanie jego typu w następujący sposób:
<input type="{{inputType}}" placeholder="Put your password"/>

Kontroler
// Set the default value of inputType
$scope.inputType = 'password';
// Hide & show password function
$scope.hideShowPassword = function(){
if ($scope.inputType == 'password')
$scope.inputType = 'text';
else
$scope.inputType = 'password';
};

http://codepen.io/gymbry/pen/fJchw
http://codepen.io/gymbry/pen/fJchw/
/
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Najłatwiejszy i najmądrzejszy sposób to
<div class="input-group">
<input tabindex="2" type="password" class="form-control input-lg" ng-model="_password" placeholder="password" name="_password" required ng-attr-type="{{ pwd_hide ? 'text':'password'}}">
<span class="input-group-addon" ng-click="pwd_hide = !pwd_hide">{{ pwd_hide ? 'Hide':'Show'}}</span><span ng-show="submitted || loginForm._password.$dirty && loginForm._password.$invalid">
<span ng-show="loginForm._password.$error.required" class="error">Please enter your password.</span>
</span>
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

musisz wypróbować tę białą ikonę z jednym okiem
<div class="col-md-6" ng-init="paninptype='password'; iconimg='/images/icons8-invisible-32.png';">
<label>PAN Number</label>
<div class="input-group">
<input type="{{paninptype}}" class="form-control" name="PAN" ng-model="vm.step1.model.PAN" id="exp-pan" placeholder="e.g. FARPS XXXX G"/>
<span class="input-group-addon">
<img src="{{iconimg}}" class="pull-right" style="width:38px" ng-click="paninptype=(paninptype=='password'?'text':'password'); iconimg=(paninptype=='password'?'/images/icons8-invisible-32.png':'/images/icons8-eye-50.png');">
</span>

Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

<input class="form-control" type="{{passwordType}}" ng-model="User.Password" name="txtPassword" ng-class="submitted?'ng-dirty':''" autofocus required/><i style="position: relative;float: right;top: -26px;right: 3px; cursor:pointer" ng-click="showPassword()" class="ti ti-eye">[/i]

App.controller ('myCtrl', function ($ scope) {
$scope.passwordType = "password";
$scope.showPassword = function () { if ($scope.passwordType == "password") {
$scope.passwordType = "text";
} else {
$scope.passwordType = "password";
}
}
});
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Czy chcesz, aby pole wejściowe było ukryte, czy pokazywało/ukrywało hasło?
Oto, co zrobiłem do tej pory
HTML
<div class="btn-group">
<input ng-hide="hidevar" id="searchinput" type="password" class="form-control" placeholder="password" >
<span id="searchclear" ng-click="hideinpbox();">HIDE</span>

CSS :
#searchinput {
width: 200px;
}#searchclear {
position:absolute;
right:5px;
top:0;
bottom:0;
height:14px;
margin-top:7px;
margin-right:5px;
font-size:14px;
cursor:pointer;
color:#ccc;
}

http://plnkr.co/edit/TfKvlh1mM ... eview
http://plnkr.co/edit/TfKvlh1mM ... eview

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się