Czy mogę przypisać określony port do usługi systemu Windows?


Mam zamiar wdrożyć usługę Windows na serwerze Windows. Czy mogę przypisać do niego określony port? Powiedz portowi
       55442
.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Twoja usługa zajmie się tym. Musisz zdefiniować, który port będzie używany w kodzie źródłowym. Jeśli chcesz, aby port był konfigurowalny, musisz użyć pliku konfiguracyjnego lub ustawienia rejestru. Jeśli nie napisałeś usługi systemu Windows, zapoznaj się z dokumentacją dostawcy.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się