postfix/dovecot/mysql nie wysyła/nie odbiera e-maili


Zdaję sobie sprawę, że opublikowałem to już wcześniej, jednak brakuje mi kilku bardzo ważnych szczegółów, które sprawiają, że wiele osób jest mniej skłonnych do odpowiedzi, oto bardziej szczegółowa wersja.
Mój wirtualny system pocztowy Postfix/dovecot/mysql nie odbiera ani nie wysyła poczty. Po wysłaniu trafia do kolejki poczty. Jestem zaskoczony i nie mam pojęcia, co ci zapewnić, więc jeśli zapytasz, umieszczę to.
Skorzystałem z tego samouczka:

https://www.linode.com/docs/em ... mysql
https://www.linode.com/docs/em ... mysql
Mój postfix main.cf:
# See/usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is/etc/mailname.
#myorigin =/etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4hreadme_directory = no # TLS parameters
#smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#smtpd_use_tls=yes
#smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
#smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scachesmtpd_tls_cert_file =/etc/ssl/certs/dovecot.pem
smtpd_tls_key_file =/etc/ssl/private/dovecot.pem
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_auth_only = yes #Enabling SMTP for authenticated users, and handing off authentication to Dovecot
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yessmtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated permit_mynetworks reject_unauth_destination # See/usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for # information on enabling SSL in the smtp client. # See/usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.myhostname = host.example.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin =/etc/mailname
#mydestination = example.com, hostname.example.com, localhost.example.com, localhost
mydestination = localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all#Handing off local delivery to Dovecot's LMTP, and telling it where to store mail
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp #Virtual domains, users, and aliases
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf

Jakiego pliku potrzebujesz do gołębnika?
Dziennik błędów
Oct  3 20:19:36 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:19:46 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:19:56 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:20:06 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:20:16 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:20:26 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:20:36 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:20:46 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:20:56 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:21:06 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:21:16 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22289]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:21:17 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 22289 exit status 1
Oct 3 20:21:17 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:22:17 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:22:27 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:22:32 cheese-ubuntu postfix/postqueue[22543]: warning: Mail system is down -- accessing queue directly
Oct 3 20:22:34 cheese-ubuntu postfix/postqueue[22554]: warning: Mail system is down -- accessing queue directly
Oct 3 20:22:37 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:22:47 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:22:57 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:23:07 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:23:17 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:23:27 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:23:37 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:23:47 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:23:57 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22422]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:23:58 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 22422 exit status 1
Oct 3 20:23:58 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:24:58 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:25:08 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:25:18 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:25:28 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:25:38 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:25:48 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:25:58 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:26:08 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:26:18 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:26:28 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:26:38 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22585]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:26:39 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 22585 exit status 1
Oct 3 20:26:39 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:27:39 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:27:49 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:27:59 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:28:09 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:28:19 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:28:29 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:28:39 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:28:49 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:28:59 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:29:09 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:29:19 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22610]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:29:20 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 22610 exit status 1
Oct 3 20:29:20 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:30:20 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:30:30 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:30:40 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:30:50 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:31:00 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:31:10 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:31:20 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:31:30 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:31:40 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:31:50 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:32:00 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22668]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:32:01 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 22668 exit status 1
Oct 3 20:32:01 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:33:01 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:33:11 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:33:21 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:33:31 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:33:41 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:33:51 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:34:01 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:34:11 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:34:21 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:34:31 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:34:41 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22670]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:34:42 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 22670 exit status 1
Oct 3 20:34:42 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:35:42 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:35:52 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:36:02 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:36:12 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:36:22 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:36:32 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:36:42 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:36:52 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:36:54 cheese-ubuntu postfix/postqueue[23102]: warning: Mail system is down -- accessing queue directly
Oct 3 20:37:00 cheese-ubuntu postfix/postqueue[23114]: warning: Mail system is down -- accessing queue directly
Oct 3 20:37:02 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:37:05 cheese-ubuntu postfix/postqueue[23243]: warning: Mail system is down -- accessing queue directly
Oct 3 20:37:12 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:37:22 cheese-ubuntu postfix/smtpd[22846]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:37:23 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 22846 exit status 1
Oct 3 20:37:23 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:38:23 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:38:33 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:38:43 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:38:53 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:39:03 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:39:13 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:39:23 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:39:33 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:39:43 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:39:53 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:40:03 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23263]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:40:04 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 23263 exit status 1
Oct 3 20:40:04 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:41:04 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:41:14 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:41:24 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:41:34 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:41:44 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:41:54 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:42:04 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:42:14 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:42:24 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:42:34 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:42:44 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23306]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:42:45 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 23306 exit status 1
Oct 3 20:42:45 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:43:45 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:43:55 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:44:05 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:44:15 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:44:25 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:44:35 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:44:45 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:44:55 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:45:05 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:45:15 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:45:25 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23326]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:45:26 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 23326 exit status 1
Oct 3 20:45:26 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 3 20:46:26 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #1 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:46:36 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #2 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:46:46 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #3 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:46:56 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #4 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:47:06 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #5 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:47:16 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #6 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:47:26 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #7 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:47:36 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #8 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:47:46 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #9 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:47:56 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: warning: connect #10 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:48:06 cheese-ubuntu postfix/smtpd[23361]: fatal: connect #11 to subsystem private/proxymap: Connection refused
Oct 3 20:48:07 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 23361 exit status 1
Oct 3 20:48:07 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling

Myślę, że ma to coś wspólnego z tymi liniami ...
Oct  3 20:48:07 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning: process/usr/lib/postfix/smtpd pid 23361 exit status 1
Oct 3 20:48:07 cheese-ubuntu postfix/master[18492]: warning:/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling

Oto wynik działania postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory =/etc/postfix
inet_interfaces = all
mailbox_size_limit = 0
mydestination = localhost
myhostname = host.example.com
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin =/etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated permit_mynetworks reject_unauth_destination # See/usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for # information on enabling SSL in the smtp client.
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_cert_file =/etc/ssl/certs/dovecot.pem
smtpd_tls_key_file =/etc/ssl/private/dovecot.pem
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Stało się tak z powodu aktualizacji Postfix i starych plików konfiguracyjnych.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się